VĂN HÓA ỨNG XỬ HỒ CHÍ MINH

   Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, ông cha ta rất chú ý đến vấn đề giao tiếp ứng xử. Các câu danh ngôn được truyền dạy cho thế hệ sau như: "Phải...

HỒ CHÍ MINH – BIỂU TƯỢNG CỦA THỜI ĐẠI

   Sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc từ chủ nghĩa yêu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin. Người đã vận dụng...

ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH SỰ NHẤT QUÁN GIỮA TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH...

Cuốn sách Đạo đức Hồ Chí Minh sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2021, với 328 trang, gồm 9 bài viết đã...

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

   Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề về văn hóa luôn có một vị trí quan trọng. Những quan điểm của Người về văn hóa đã góp phần vào sự tiến bộ...

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

   Ngày 7 tháng 5 năm 1954, cả nước Pháp bàng hoàng, sửng sốt. Im lặng trên chiến trường và im lặng trên chính trường. "Chiến thắng Điện Biên Phủ chấm dứt huyền thoại...

BÁC HỒ VỚI GƯƠNG SÁNG VỀ TIẾT KIỆM

   Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương đạo đức ngời sáng, giản dị, lớn lao và vĩ đại của Người sẽ mãi trường tồn cùng thời gian. Học tập và làm...

TÌM VỀ CỘI NGUỒN HỒ CHÍ MINH

   Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta thì tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp...

NHỮNG TÀI LIỆU, HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

   Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi về cõi vĩnh hằng. Nhưng Người đã để lại cho đất nước ta, dân tộc ta một di sản vô giá, đó là Khu Di tích...

HỒ CHÍ MINH MỘT NHÂN CÁCH HOÀN HẢO

   Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc...

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 1954 –...

   Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản và...