NHỮNG TÀI LIỆU, HIỆN VẬT KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

0
214

   Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi về cõi vĩnh hằng. Nhưng Người đã để lại cho đất nước ta, dân tộc ta một di sản vô giá, đó là Khu Di tích lịch sử về Bác tại Phủ Chủ tịch. Nơi mà Bác đã sống và làm việc trong suốt 15 năm cuối đời (1954 – 1969) và cũng là nơi Bác đã trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.

   Trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có các di tích bất động sản, tài liệu hiện vật gốc và môi trường cảnh quan di tích. Mỗi di tích, mỗi tài liệu, hiện vật ở đây được chứa đựng những nội dung lịch sử khác nhau là những minh chứng thuyết phục về tư tưởng, phong cách, đạo đức, lối sống và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của Bác cho sự nghiệp cách mạng, cho hạnh phúc của nhân dân.

   Cuốn sách “Những tài liệu, hiện vật kể chuyện Bác Hồ” do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2021, với 188 trang là tập hợp câu chuyện kể, bài viết của các cán bộ thay lời muốn nói những tài liệu, hiện vật đã tồn tại trong không gian văn hóa Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, được gìn giữ nguyên vẹn như lúc sinh thời Người cho đến nay.

   Hi vọng cuốn sách sẽ góp phần trong công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới đông đảo bạn đọc.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây