THÔNG TƯ Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức...

Số ký hiệu: 16/2023/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 29/12/2023 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng Nội dung đính kèm: TT 16.2023TT.BVHTTDL

Thông tư Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức...

Số ký hiệu: 07/2023/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 31/05/2023 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng Nội dung đính kèm: TT.07-bvhttdl.pdf    

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Số/ký hiệu: 09/2021/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 22/09/2021 Cơ quan ban...

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án...

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa,...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung quy trình và định mức kinh tế -kỹ thuật trong hoạt động bảo quản, sưu tầm, phục chế tài nguyên thông tin trong...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thư...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và...

Ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm,...

V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng...

V/v tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Số/ký hiệu: 3471/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 26/05/2021 Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp   Nội dung đính kèm:  3471_VPCP-KGVX_26052021_4-signed.pdf

Quyết định Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm...

Quyết định Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Số/ký hiệu: 206/QĐ-TTg Ngày ban hành: 11/02/2021 Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phó Thủ...

Tài liệu của Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện tại các điểm...

Tài liệu của Bộ VHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện tại các điểm bưu điện văn hóa xã