NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC NĂM 2023

0
67

  Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023, gồm 07 chương, 46 điều, quy định về: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

   Luật Căn cước đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý dân cư và phục vụ cho sự phát triển của xã hội số, Chính phủ số; việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin về căn cước vào thẻ căn cước; sử dụng các thông tin tích hợp từ thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác; qua đó, giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, góp phần thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.        

   So với Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Căn cước năm 2023 có những điểm mới như sau:

    – Chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước (Điều 3)
   – Giá trị sử dụng của Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân đã được cấp (Điều 46)
   – Chứng minh nhân dân hết hiệu lực từ 01/01/2025 (Điều 46)
   –  Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước (Điều 18)
   – Mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước (Điều 18 và Điều 19)
   – Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi (Điều 23)
   – Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch (Điều 3 và Điều 30)
   – Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử (Điều 31 và Điều 33)
   – Bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học (Điều 16 và Điều 23)
   – Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước (Điều 22)

   Nguồn: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tuyết Ngân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây