Cấp thẻ

– Đối tượng: Tất cả các công dân Quảng Ngãi và người nước ngoài đang lưu trú tại Quảng Ngãi
– Điều kiện làm thẻ: Mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Hộ khẩu (Xin lưu lý bạn đọc không cần mang theo ảnh, ảnh sẽ được chụp trực tiếp khi đến làm thẻ).

1. Thẻ sử dụng tài liệu đối với cá nhân từ 16 tuổi trở lên: Phí thẻ 20.000 đồng/thẻ/năm
2. Thẻ sử dụng tài liệu đối với cá nhân dưới 16 tuổi: Phí thẻ 10.000 đồng/thẻ/năm
3. Miễn phí cấp thẻ đối với đối tượng người Khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật

GIA HẠN THẺ: Sau 01 năm sử dụng, bạn đọc được gia hạn thẻ theo phụ phí nêu trên
Lưu ý: Bạn đọc vui lòng đọc kỹ bảng hướng dẫn làm thẻ trước khi đăng ký làm thẻ. Thẻ cấp rồi sẽ không được hoàn tiền phụ phí lại.
Thời gian phục vụ:
– Thứ hai – Thứ sáu (từ 7h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h00)
– Nghỉ phục vụ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.
Thông tin liên hệ:
– Phòng Cấp thẻ – Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi
– Địa chỉ: Số 103 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
– Số điện thoại: 02553 825344
– Email: thuvientinhquangngai@gmail.com