video

Video Giới thiệu sách: Di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi

https://youtu.be/mkefkZ9tfyo

ĐỊA CHÍ QUẢNG NGÃI

Dowload tại đây: Địa-chí-Quảng-Ngãi  

TẾ HANH về tác gia và tác phẩm

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000072 Dowload tại đây: DCV.000072      

TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ cuộc đời và sự nghiệp

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000069 Dowload tại đây: DCV.000069      

Lược sử Phật giáo và những ngôi chùa Quảng Ngãi

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000039 Dowload tại đây: DCV.000039      

Trường lũy Quảng Ngãi

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000038 Dowload tại đây: DCV.000038