Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề...

Số ký hiệu: 03/2024/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 17/6/2024 Nội dung đính kèm: TT số 03/2024/TT-BVHTTDL

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề...

Số ký hiệu: 02/2024/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 17/6/2024 Nội dung đính kèm: TT số 02/2024/TT-BVHTTDL

Kế hoạch thực hiện Ấn phẩm Thông tin – Thư viện năm 2024

Số ký hiệu: 136/KH-TVTH Ngày ban hành: 21/5/2024 Nội dung đính kèm: - KH số 136/KH-TVTH                              - Đề cương mục lục  

Kế hoạch nói chuyện chuyên đề năm 2024

Số ký hiệu: 135/KH-TVTH Ngày ban hành: 21/5/2024 Nội dung đính kèm: KH số 135/KH-TVTH

Kế hoạch hoạt động phục vụ hè cho thiếu nhi năm 2024

Số ký hiệu: 120/KH-TVTH Ngày ban hành: 7/5/2024 Nội dung đính kèm: KH số 120/KH-TVTH

Kế hoạch tổ chức nghiệp vụ thư viện năm 2024

Số ký hiệu: 119/KH-TVTH Ngày ban hành: 7/5/2024 Nội dung đính kèm: KH số 119/KH-TVTH

THÔNG TƯ Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức...

Số ký hiệu: 16/2023/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 29/12/2023 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng Nội dung đính kèm: TT 16.2023TT.BVHTTDL

Thông tư Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức...

Số ký hiệu: 07/2023/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 31/05/2023 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Loại văn bản: Thông tư Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng Nội dung đính kèm: TT.07-bvhttdl.pdf    

Kế hoạch số 21/KH-TVTH

Xây dựng mạng lưới thư viện cơ sở, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và luân chuyển tài nguyên thông tin thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 Số ký hiệu:...

Kế hoạch sô 18/KH-TVTH

Tổ chức phục vụ lưu động ngoài thư viện năm 2022 Số ký hiệu: 18/KH-TVTH Ngày ban hành: 23/02/2022 Nội dung đính kèm: KH số 18/KH-TVTH