Dịch vụ mượn, trả tài liệu

Phòng sách mượn về nhà hơn 20.000 nhan đề/60.000 bản, thuộc tất cả các lĩnh vực và sắp xếp theo môn loại (khung phân loại DDC)

Khung phân loại DDC:   
000     Tin học, thông tin & tác phẩm tổng quát
100     Triết học & Tâm lý học
200     Tôn giáo
300     Khoa học xã hội
400     Ngôn ngữ
500     Khoa học
600     Công nghệ
700     Nghệ thuật & vui chơi giải trí
800     Văn học
900     Lịch sử & địa lý

Cách sử dụng:

– Bạn đọc tự chọn sách trên kệ theo nhu cầu hoặc bằng cách tra tìm tài liệu trên máy, ghi số Đăng ký cá biệt để vào chọn sách theo nhu cầu của mình. Mỗi lần mượn tối đa 02 tài liệu, tùy theo giá bìa sách.
– Bạn đọc kiểm tra tình trạng tài liệu trước khi rời khỏi quầy;
Lưu ý:
–  Nếu bạn đọc mượn quá hạn theo quy định thư viện, hoặc làm mất sách, thư viện sẽ phạt tiền trễ hạn mượn trong thời gian lưu giữ sách theo quy định.
 Thứ hai – Thứ sáu hằng tuần (từ 7h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 17h00)
– Nghỉ phục vụ các ngày Lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ:

  Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi
.   Địa chỉ: Số103 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
.   Số điện thoại: 0255 3825 344
————————————————