HOẠT ĐỘNG THIẾU NHI VUI HÈ NĂM 2022

   Sáng ngày 24/6, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức các hoạt động Thiếu nhi vui hè năm 2022. Nhằm tạo một sân chơi lí thú, bổ ích cho các...

XÂY DỰNG PHÒNG ĐỌC SÁCH VÀ LUÂN CHUYỂN SÁCH BÁO VỀ CƠ SỞ

   Nhằm thúc đẩy hoạt động đọc sách trong mọi tầng lớp Nhân dân, đưa sách đến với bạn đọc ngày càng nhiều hơn, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm...

KỶ NIỆM 57 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG BA GIA – VẠN TƯỜNG

   Chiến thắng Ba Gia    Mùa hè năm 1965, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu V,  Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, quân và dân ta mở nhiều đợt...

BÁC HỒ – VỊ CHA GIÀ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

   Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa...

XÂY DỰNG PHÒNG ĐỌC SÁCH Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HYỆN TƯ NGHĨA

   Xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc cơ sở, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát triển mạng lưới thư viện cơ sở, xây dựng phong trào đọc sách...
video

Video Giới thiệu sách: Sách trong cuộc đời

https://youtu.be/mhFTpfLPCgo

PHỤC VỤ SÁCH LƯU ĐỘNG NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HIỆP VÀ...

   Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng nhiều chương trình, tổ chức nhiều hoạt động triển khai rộng rãi, đồng...