KHAI MẠC TRIỂN LÃM SÁCH VỀ ĐẢNG – XUÂN KỶ HỢI 2019

    Ngày 25/01/2019, Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức Khai mạc Triển lãm sách - Mùa xuân Kỷ Hợi 2019 với chủ đề: 89 mùa xuân đất nước, với mục đích tuyên...

LỄ TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm...

     Ngày 26/11/2018, Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổng kết cuộc thi viết “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc thi...

HỘI THẢO “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện thời kỳ mới”

    Ngày 5/12/2018 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện thời kỳ mới”. Chủ trì Hội...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM Chương trình phối hợp công tác 430/Ctr-BVHTTDL-BTTTT giai...

    Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Chương trình...