Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới

Bạn đọc liên hệ Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để được sử dụng bản đầy đủ.

Kế hoạch nói chuyện chuyên đề năm 2024

Số ký hiệu: 135/KH-TVTH Ngày ban hành: 21/5/2024 Nội dung đính kèm: KH số 135/KH-TVTH

Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

Nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích,...

Các văn bản liên quan Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên...

Kế hoạch Số 47/KH-UBND ngày 4/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày...

Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 11/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du...

Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 11/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi về Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên...

Kế hoạch Số 47/KH-UBND ngày 4/3/2024 của UBND tỉnh về Tổ chức Ngày sách...

Kế hoạch Số 47/KH-UBND ngày 4/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ

   Phụ nữ luôn luôn là những người đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong xã hội, trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, dựng nước và giữ nước của dân...

CẢ NƯỚC ĐỒNG LÒNG, TRANH THỦ MỌI THỜI CƠ, VƯỢT QUA MỌI KHÓ...

   Cuốn sách  "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng...

NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TRẠNG...

   Trước yêu cầu nhiệm vụ trong trạng thái bình thường mới, yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân đứng trước những thách thức mới, đòi hỏi toàn quân nỗ lực, sáng...