Dấu ấn Việt Nam trên biển đông

Dấu ấn Việt Nam trên biển đông [

Hồ Chí Minh con người và thời đại, dấu ấn trong lòng dân tộc

Hồ Chí Minh con người và thời đại, dấu ấn trong lòng dân tộc

Con đường mòn ấy

Con đường mòn ấy

Những chiến sĩ biệt động anh hùng

Những chiến sĩ biệt động anh hùng

Ký ức tàu không số

Ký ức tàu không số

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Tàu không số trên bến Vũng Rô

Tàu không số trên bến Vũng Rô

Vũng Rô những chuyến tàu lịch sử

Vũng Rô những chuyến tàu lịch sử

Nhớ về những con tàu không số

Nhớ về những con tàu không số

Bến cảng lòng dân

Bến cảng lòng dân