NGUYỄN VĂN CỪ – NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC, MỘT TẤM GƯƠNG CỘNG SẢN...

   Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh 09-07-1912 ở làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 03-1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thành lập...

NÔNG ĐỨC MẠNH TUYỂN TẬP (1986-2011)

   Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-09-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Tháng 04-2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng...

LÊ KHẢ PHIÊU TUYỂN TẬP (1999-2010)

   Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27-12-1931. Quê ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ngày 26-12-1997, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng...

ĐỖ MƯỜI – DẤU ẤN QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

   Đồng chí Đỗ Mười (tên thật là Nguyễn Duy Cống) sinh ngày 02-02-1917. Quê ở Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.  Tháng 06-1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc...

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

   Đồng chí Nguyễn Văn Linh (tên thật là Nguyễn Văn Cúc) sinh ngày 01-07-1915. Đồng chí quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tháng 12-1986, tại Đại hội đại...

LÊ DUẨN TUYỂN TẬP

   Đồng chí Lê Duẩn (tên thật là Lê Văn Nhuận) sinh ngày 07-04-1907. Đồng chí quê ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tháng 12-1976, tại Đại hội đại biểu...

TRƯỜNG CHINH – MỘT NHÂN CÁCH LỚN, MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT...

   Đồng chí Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu) sinh ngày 09-02-1907. Đồng chí quê ở xã Xuân Hồng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ...

HÀ HUY TẬP TIỂU SỬ

   Đồng chí Hà Huy Tập sinh năm 1902. Quê ở làng Kim Nặc, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên. Tháng 07-1936, đồng chí Hà Huy Tập cùng với đồng chí Lê Hồng Phong...

LÊ HỒNG PHONG – CHIẾN SỸ CỘNG SẢN QUỐC TẾ KIÊN CƯỜNG, NHÀ LÃNH...

   Đồng chí Lê Hồng Phong sinh năm 1902 (có tài liệu ghi 1900). Quê ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tháng 03-1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

TRẦN PHÚ – TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

   Đồng chí Trần Phú sinh ngày 01-05-1904. Quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 04-1930, đồng chí Trần Phú về nước được bổ sung vào Ban chấp hành...