ĐIỆN BIÊN PHỦ QUA NHỮNG GÓC NHÌN LỊCH SỬ

0
91

  Việt Nam là đất nước anh hùng, là con người sáng tạo, Hồ Chí Minh là đường lối đúng đắn, Điện Biên Phủ là thắng lợi vẻ vang, đẹp thêm bởi cành nguyệt quế mùa Xuân 1975 toàn thắng và những thành tựu “đổi mới” đang làm cho đất nước chuyển biến từng ngày.

   Trên Tổ quốc hoàn toàn độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân ta đang tiến lên trong kỷ nguyên mới: kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho toàn dân. Những bài học của Điện Biên Phủ 70 năm sau vẫn nóng hổi tính thời sự, giữ vững độc lập, chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc, tự lực tự cường. Những bài học kinh nghiệm lịch sử, bài học quý giá của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn được các học giả trong nước và nước ngoài quan tâm nghiên cứu.

   Cuốn sách Điện Biên Phủ qua những góc nhìn lịch sử được tuyển chọn những bài báo trong và ngoài nước, đặc biệt là báo chí Pháp, những đoạn hồi ký của nhiều nhà chính trị, quân sự đã trực tiếp tham chiến hoặc được biết về Điện Biên Phủ…. giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và đầy đủ về Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc chói lọi bằng vàng, nơi chủ nghĩa thực dân xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn, đó là thắng lợi của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

                                                                                         Kim Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây