Trang chủ GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Từ năm 1927 nhiều tổ chức quần chúng nữ bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo nhiều chị em phụ nữ tham gia. Phụ nữ dần khẳng định vai trò và vị trí trong xã hội từ: các nhóm tuyên truyền, các tổ học nghề, các cuộc đấu tranh với hàng ngàn chị em phụ nữ tham gia,…
Vai trò quan trọng của chị em phụ nữ đã được khẳng định trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng “Nam nữ bình quyền” vào ngày 3/2/1930. Bởi lúc này Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng đặt ra: Phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng.
Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) và Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là “Ngày phụ nữ Việt Nam”.

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ...

   Từ năm 1927 nhiều tổ chức quần chúng nữ bắt đầu hình thành và thu hút đông đảo nhiều chị em phụ nữ tham gia. Phụ nữ dần khẳng định vai trò và...

CÁC NỮ TƯỚNG VIỆT NAM

   Lịch sử Việt Nam là lịch sử liên tục chống ngoại xâm. Các trang sử vàng đã ghi dấu ấn rất nhiều chiến công của các nữ tướng tài ba của dân tộc...

PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ

   Phụ nữ luôn luôn là những người đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong xã hội, trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm, dựng nước và giữ nước của dân...

PHẨM CÁCH PHỤ NỮ

   Cuốn sách “Phẩm cách phụ nữ” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2021, của tác giả Bando Mariko, với gần 300 trang sách được viết cẩn thận, chi...