Đoàn cảm tử quân trên biển

Đoàn cảm tử quân trên biển

Lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển

Lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển

Đường Hồ Chí Minh trên biển con đường của ý chí và sức sáng...

Đường Hồ Chí Minh trên biển con đường của ý chí và sức sáng tạo Việt Nam

Nhật ký Người nữ biệt động Sài gòn trên đường Hồ Chí Minh

Nhật ký Người nữ biệt động Sài gòn trên đường Hồ Chí Minh

Có một con đường mòn trên biển đông

Có một con đường mòn trên biển đông

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TẠI CÁC TỈNH VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ

   Tháng 1/1941 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trở về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước ở hải ngoại, rồi trực tiếp lãnh đạo phong trào...

TRUNG TƯỚNG PHẠM KIỆT – TỪ NÚI RỪNG BA TƠ

   Phạm Kiệt, tên thật là Phạm Quang Khanh (1910 - 1975), quê ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội từ năm 1929....

BÁC HỒ Ở HOA NAM

   Cuốn sách Bác Hồ ở Hoa Nam ra mắt độc giả nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2005) được xem là một công trình khảo...

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN...

   Năm 1945, một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc ta, đất nước ta: Cách mạng tháng Tám thành công!...

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 1945 –...

   Cuốn sách "Cách mạng tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946" tập hợp các văn kiện của Đảng và Nhà nước bao gồm chỉ thị, nghị quyết,...