Ngày Bác trở về (1941 – 1969)

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

HÀ HUY TẬP MỘT SỐ TÁC PHẨM

Dowload tại đây: Ha-Huy-Tap-Mot-so-tac-pham  

Lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển

Lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển

NÔNG ĐỨC MẠNH TUYỂN TẬP (1986-2011)

   Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-09-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Tháng 04-2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng...

KHÚC TRÁNG CA THÀNH CỔ

   Nằm cách sông Thạch Hãn về phía nam 500 mét là Thành cổ Quảng Trị. Mảnh đất huyền thoại anh hùng đã đi vào lịch sử như là một di tích kiêu hùng...

HỒ CHÍ MINH TIỂU SỬ

   Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân ta; cho sự nghiệp giải...

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ XVIII

Dowload tại đây: Bài phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII Diễn...

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh

Phong cách nêu gương của Bác Hồ

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hồ Chí Minh nhà tư tưởng thiên tài

Sách đang được phục vụ tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.