THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH – NHỮNG MỐC SON RỰC RỠ

0
955

   Từ Bến Nhà Rồng, khi đất nước còn đang trong vòng nô lệ của thực dân phong kiến, Người đã ra đi, từ phương Đông sang phương Tây, từ châu Á sang châu Âu, châu Phi, châu Mỹ chỉ cốt tìm cho được con đường cứu nước: Đường kách mệnh. Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, Người đã đến với chủ nghĩa Lê-nin, Người đã tìm thấy con đường giải phóng không chỉ phá vỡ xiềng xích cho dân tộc Việt Nam mà còn là niềm hy vọng chung cho các dân tộc thuộc địa khác trên thế giới. “Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.” – Người đã nói như thế và Người đã làm đúng như thế.

   Cuốn sách “Thời đại Hồ Chí Minh – Những mốc son rực rỡ” xuất bản nhằm mục đích tổng hợp lại những sự kiện lịch sử có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nhân dân ta vững bước tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Sách cũng một lần nữa khẳng định, dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng, đường lối cùng với tình thương yêu bao la của Người để lại cho nhân dân ta vẫn còn sức sống bất diệt. Những tư tưởng ấy, tình yêu thương ấy vẫn sáng chói và soi đường cho chúng ta bước tiếp trong công cuộc phát triển phồn vinh, hội nhập quốc tế.

   Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

   Chương một: Thời đại Hồ Chí Minh – Một thời đại mới trong lịch sử Việt Nam.
   Chương hai: Những mốc son rực rỡ của thời đại Hồ Chí Minh.
   Chương ba: Người là niềm tin tất thắng.

   * Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ / Nhiều tác giả; Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn.- H.: Nxb Văn hóa thông tin, 2015. – 203 tr. ; 21 cm.

          SĐKCB: DN.037408/09                               MN.055956/57

Ảnh: Hữu Vương, Tin: Thùy Nhân

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây