NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ (1945-2015)

0
1024

   Trải qua 7 thập kỷ (1945-2015), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ nhưng đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang. Trên chặng đường đó, có rất nhiều những mốc son, những dấu ấn tự hào của dân tộc ta, đất nước ta…

   Với mong muốn, giúp thế hệ trẻ hôm nay tìm hiểu, ôn lại những chặng đường vẻ vang, những mốc son chói lọi của dân tộc, của đất nước, Thư viện Tổng hợp tỉnh trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Những mốc son lịch sử (1945-1975)”. Sách đã tái hiện một cách sinh động tiến trình cách mạng Việt Nam từ mùa thu lịch sử 1945 đến năm 2015 với nội dung phong phú, cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn diện, hệ thống về quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của Cách mạng Việt Nam với những dấu ấn lịch sử quan trọng dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nhân dân ta.

   * Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Những mốc son lịch sử (1945 – 2015) / Minh Khánh, Hạnh Nguyên biên soạn. – H.: Nxb Thanh niên, 2015. – 251 tr.; 21 cm.

          SĐKCB: DN.037417 – 18             MN.055965 – 66

Ảnh: Hữu Vương, Tin: Kim Hoàng

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây