SỰ RA ĐỜI CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

0
1020

   Cuốn sách “Sự Ra Đời Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập” không chỉ giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn cung cấp những bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, hướng đến tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định về ý nghĩa và giá trị lịch sử của bản tuyên ngôn độc lập: ”Đây là bản tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa giành được độc lập bằng cuộc chiến đấu suốt tám mươi năm của dân tộc. Đây còn là những lời lẽ tâm huyết, đầy cảm kích của đội tiên phong giác ngộ nhất của giai cấp cách mạng nhất, có những người con tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp và của dân tộc, trước máy chém, trước miệng súng của quân thù, đã từng giật tấm bang đen bịt mắt, hô lớn: Việt Nam độc lập muôn năm!”

   Nội dung sách gồm 3 chương:

   Chương một:  Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập.
   Chương hai: Những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập.
   Chương ba: Tuyên ngôn độc lập 1945, ý nghĩa, giá trị và sự trường tồn.

   * Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Vũ Kim Yến sưu tầm và biên soạn. – H.- Nxb Văn hóa thông tin, 2015. – 196 tr. ; 21 cm.

          SĐKCB: DN.037410/11                              MN.055958/59

Ảnh: Hữu Vương, Tin: Thùy Nhân

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây