NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

0
101

   Trước yêu cầu nhiệm vụ trong trạng thái bình thường mới, yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân đứng trước những thách thức mới, đòi hỏi toàn quân nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

   Cuốn sách “Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong trạng thái bình thường mới” do Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân biên soạn là công trình nghiên cứu, làm rõ, cập nhật quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp chủ yếu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới. Sách do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2022.

   Nội dung cuốn sách gồm:

   Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc trong tình trạng bình thường mới.

   Giải pháp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc./.

Minh Tuấn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây