CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM GÓC NHÌN TỪ LỊCH SỬ QUÂN SỰ

0
112

   Lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ghi đậm những chiến công hiển hách, là dấu ấn của các nhân vật anh hùng tài ba, lỗi lạc. Để cung cấp cho bạn đọc có thêm cách nhìn đa chiều về công cuộc giữ nước của dân tộc Việt Nam, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên tổng hợp, biên soạn cuốn sách Chiến tranh nhân dân Việt Nam – Góc nhìn từ lịch sử quân sự, sách được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành năm 2022, nội dung gồm 5 phần: 

   Phần thứ nhất: Cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc, là những bài viết về các sự kiện, các vấn đề trong lịch sử giữ nước đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

   Phần thứ hai: Những sự kiện của cuộc kháng chiến trường kỳ, là các bài viết về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).

   Phần thứ ba: Dấu ấn 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là các bài viết làm rõ các vấn đề về cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ xâm lược.

   Phần thứ tư: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là các bài viết về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như những vấn đề về củng cố nền quốc phòng toàn dân.

   Phần thứ năm: Danh nhân quân sự Việt Nam, gồm những bài viết về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; cống hiến về mặt quân sự của các nhà hoạt động cách mạng, các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh giới thiệu cuốn sách Chiến tranh nhân dân Việt Nam – Góc nhìn từ lịch sử quân sự đến bạn đọc./.

Minh Tuấn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây