Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000097 Dowload tại đây: DCN.000097      

Những tập thể và cá nhân điển hình trong cuộc vận động “Học tập...

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000265 Dowload tại đây: DCN.000265    

BÍCH KHÊ tinh hoa tinh huyết

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000686 Dowload tại đây: DCN.000686      

SƠN TỊNH những gương mặt điển hình

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000729 Dowload tại đây: DCN.000729      

PHẠM VĂN ĐỒNG TIỂU SỬ

Dowload tại đây: phamvandongtieusu  

Đồng chí NGUYỄN NGHIÊM người chiến sĩ cách mạng kiên cường Bí thư đầu...

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000227 Dowload tại đây: DCN.000227    

Văn hóa làng và làng văn hóa ở Quảng Ngãi

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000879 Dowload tại đây: DCN.000879      

Thơ ca yêu nước cách mạng Quảng Ngãi 1885 – 1945

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000529 Dowload tại đây: DCN.000529      

Lịch sử Đội Du Kích Ba Tơ

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000073 Dowload tại đây: DCN.000073    

NGUYỄN NGHIÊM

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000779 Dowload tại đây: DCN.000779