LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN TỊNH (1929-1975)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000049 Dowload tại đây:DCN.000049    

A look Back Upon Sơn Mỹ

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000191 Dowload tại đây: DCN.000191    

Lịch sử Cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Minh Long (1930...

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000105 Dowload tại đây: DCN.000105      

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI (1975 – 2005)

Dowload tại đây: lich su dang bo Quang Ngai 1975-2005-ct  

Sơ thảo lịch sử phong trào cách mạng Phụ nữ Quảng Ngãi T.1 (1930...

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000127 Dowload tại đây: DCN.000127      

TẾ HANH về tác gia và tác phẩm

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCV.000072 Dowload tại đây: DCV.000072      

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI(1975 – 2005)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000045 Dowload tại đây: DCN.000045        

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN HÀ (1945 – 1990)

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000057 Dowload tại đây: DCN.000057  

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Sách có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Số ĐKCB: DCN.000148 Dowload tại đây: DCN.000148