Khai mạc các hoạt động thiếu nhi vui hè tại Thư viện Tổng hợp...

   Thực hiện Quyết định số 1347/QĐ-BVHTTDL ngày 26/5/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ...

NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VÀ GIỚI THIỆU SÁCH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

   Chiều ngày 24/5/2023, Thư viện Tổng hợp tỉnh phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Quảng Ngãi tổ chức nói chuyện chuyên đề và giới thiệu sách cho...