NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VÀ GIỚI THIỆU SÁCH CHO NGƯỜI CAO TUỔI

   Chiều ngày 24/5/2023, Thư viện Tổng hợp tỉnh phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Quảng Ngãi tổ chức nói chuyện chuyên đề và giới thiệu sách cho...