Trang chủ GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9

Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự kiện lịch sử đặc biệt, có ý nghĩa quyết định đối với cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Để góp phần phổ biến kiến thức lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôn nay. Thư viện Tổng hợp Quảng Ngãi trân trọng giới thiệu sách chuyên đề kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2021).

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM TẠI CÁC TỈNH VEN BIỂN NAM TRUNG BỘ

   Tháng 1/1941 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trở về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước ở hải ngoại, rồi trực tiếp lãnh đạo phong trào...

TRUNG TƯỚNG PHẠM KIỆT – TỪ NÚI RỪNG BA TƠ

   Phạm Kiệt, tên thật là Phạm Quang Khanh (1910 - 1975), quê ở xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội từ năm 1929....

BÁC HỒ Ở HOA NAM

   Cuốn sách Bác Hồ ở Hoa Nam ra mắt độc giả nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2005) được xem là một công trình khảo...

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN...

   Năm 1945, một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc ta, đất nước ta: Cách mạng tháng Tám thành công!...

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN 1945 –...

   Cuốn sách "Cách mạng tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946" tập hợp các văn kiện của Đảng và Nhà nước bao gồm chỉ thị, nghị quyết,...

100 ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

   100 điều nên biết trong cuốn sách nhỏ này chắc chắn chưa phải là tất cả những gì cần biết và nên biết về cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945...

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NGÀY NÀY NĂM XƯA

   Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và là một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu...

VIỆT NAM NHỮNG THỜI KHẮC LỊCH SỬ NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI

   Năm 1945, một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh của dân tộc ta, đất nước ta: Cách mạng tháng Tám thành công,...