HỒ CHÍ MINH ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ DANH NHÂN VĂN...

   Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa là tập hợp gồm ba tác phẩm của tác giả Đào Phan đã được Nhà xuất bản Văn...

BÌNH DỊ MÀ SÂU SẮC LẠ THƯỜNG MỘT LỜI CĂN DẶN

   Cuốn sách “Bình dị mà sâu sắc lạ thường một lời căn dặn” do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn  hành năm 2018 gồm những bài viết của các đồng chí lãnh...

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN...

   Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2015), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức...

70 NĂM MÙA THU CÁCH MẠNG

   Cuốn sách “70 năm mùa thu cách mạng” được Nhà xuất bản Văn hóa thông tin xuất bản năm 2015 đã tái hiện một cách sinh động cuộc vận động Cách mạng tháng Tám đầy...

SỰ RA ĐỜI CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

   Cuốn sách “Sự Ra Đời Của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập” không chỉ giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu...

THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH – NHỮNG MỐC SON RỰC RỠ

   Từ Bến Nhà Rồng, khi đất nước còn đang trong vòng nô lệ của thực dân phong kiến, Người đã ra đi, từ phương Đông sang phương Tây, từ châu Á sang châu...

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHỮNG MỐC SON LỊCH...

   Trải qua 7 thập kỷ (1945-2015), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn,...