TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

   Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng mácxít thật sự trong sạch,...

KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở...

   Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang, mở ra kỷ nguyên...

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ XÂY...

   Nhà nghiên cứu Nguyễn Trung Thu được nhiều bạn đọc biết đến với tư cách một nhà thơ. Ông là tác giả của nhiều tập thơ: Em hoặc không ai cả, Đêm Trường...

ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC LÀ VĂN MINH

   Xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh, Đảng phải là của giai cấp, của dân tộc, có sự thống nhất giữa giai cấp và dân tộc, Đảng phải có sự đoàn...

90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

   Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tuyên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của các dân...

NGUYỄN VĂN CỪ – NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC, MỘT TẤM GƯƠNG CỘNG SẢN...

   Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh 09-07-1912 ở làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 03-1938, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp quyết định thành lập...

NÔNG ĐỨC MẠNH TUYỂN TẬP (1986-2011)

   Đồng chí Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-09-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Tháng 04-2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng...

LÊ KHẢ PHIÊU TUYỂN TẬP (1999-2010)

   Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27-12-1931. Quê ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ngày 26-12-1997, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng...

ĐỖ MƯỜI – DẤU ẤN QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

   Đồng chí Đỗ Mười (tên thật là Nguyễn Duy Cống) sinh ngày 02-02-1917. Quê ở Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.  Tháng 06-1991, tại Đại hội đại biểu toàn quốc...

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN LINH VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

   Đồng chí Nguyễn Văn Linh (tên thật là Nguyễn Văn Cúc) sinh ngày 01-07-1915. Đồng chí quê ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tháng 12-1986, tại Đại hội đại...