NHỮNG NGƯỜI CON QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH CỦA MIỀN NAM...

   Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là trang sử hào hùng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Năm tháng sẽ trôi qua,...

NHỮNG LINH HỒN BẤT TỬ VÌ TỔ QUỐC

   Phát huy truyền thống tốt đẹp: “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, Đảng và Nhà...

KHÚC TRÁNG CA THÀNH CỔ

   Nằm cách sông Thạch Hãn về phía nam 500 mét là Thành cổ Quảng Trị. Mảnh đất huyền thoại anh hùng đã đi vào lịch sử như là một di tích kiêu hùng...

10 CÔ GÁI NGÃ BA ĐỒNG LỘC (Truyện ký)

   Ngã Ba Đồng Lộc đi vào lịch sử như một bản anh  hùng ca về quyết tâm sắt đá vì một Miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do, thống nhất Đất...

CHÂN DUNG CÁC BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG TỈNH QUẢNG NGÃI

   Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong giai...