VIDEO kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam...

https://www.youtube.com/watch?v=ROh4EzHMkSY

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM TIÊU BIỂU THẾ KỶ XX

   Thế kỷ XX được xem như một chặng đường dài trong tiến trình lịch sử nước ta, không chỉ chứa đựng trang sử hào hùng dân tộc với hai cuộc chiến tranh chống...

NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ NHÀ TÙ CÔN ĐẢO

   Giáo sư sử học Trần Văn Giàu đã nhận xét: “Nhà tù Côn Đảo thời Pháp thuộc đã là nhà ngục trần gian rồi, đến thời Mỹ ngụy, là địa ngục trong địa...

NHỮNG CÁNH THƯ RA BẮC VÀO NAM (Chuyện về những bức thư của gia...

   “Anh Thao ơi! Cúc dặn nhé: Công việc làm ăn của anh nặng nhọc nhiều, anh cố bồi dưỡng để đủ sức làm ăn lâu dài anh nhé. Cúc chỉ mong anh đừng...

ĐẠI ĐOÀN, SƯ ĐOÀN QUÂN TIÊN PHONG

   Đại đoàn 308 trước đây, Sư đoàn 308 ngày nay, là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 28 /8/1949. Hơn 72 năm...

TÔI BAO GIỜ CŨNG LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC

   Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và...

TỔ QUỐC, ĐỒNG ĐỘI VÀ VĂN NGHỆ

   Tác giả Đinh Xuân Dũng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Sau này, ông làm công tác tuyên huấn trong quân đội. Đối với GS.TS...

NƠI BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC

   Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam chiến đấu rất anh dũng đã tiêu diệt nhiều sinh lực, phá hủy nhiều...

NHẤT THỐNG SƠN HÀ

   Cuốn sách Nhất Thống Sơn Hà của tác giả Vũ Thanh đã lý giải những nguyên nhân, quá trình mở cõi của dân tộc và những thành quả to lớn trong thời gian...

MẶT TRẬN ĐƯỜNG 9 – KHE SANH (XUÂN HÈ 1968)

   Năm 1968, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi...