LỊCH SỬ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (1945-2013)

   Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước...

BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN NGÀY ẤY – BÂY GIỜ

   Suốt 16 năm (1959-1975), hàng chục vạn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến,... từ mọi miền quê khắp cả nước đã đóng góp sức lực, trí tuệ, máu xương...

BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN HUYỀN THOẠI

   “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn. Hai đứa ở hải đầu xa thẳm/ Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…” Những lời bài hát đi...

BÁC HỒ VỚI CÁC TƯỚNG LĨNH

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng. Người đã trực tiếp...

100+ GƯƠNG MẶT ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

   Trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Hàng vạn, hàng triệu người con nước Việt ngã xuống trên mảnh đất quê...