TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN NĂM 1975

   Mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ,...

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM HIỆN...

   Lao động là hoạt động của con người nhằm tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà...

PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ NỮ CÔNG TIÊU BIỂU TRONG CHĂM LO,...

   Cuốn sách “Phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” do Nhà xuất bản Lao động...

PHÚC LỢI XÃ HỘI CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT...

    Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trong quan...

HÙNG VƯƠNG THÁNH TỔ NGỌC PHẢ

   Nước Nam ta có sử từ bao giờ? Câu trả lời tưởng như đơn giản, lịch sử nước Nam bắt đầu bằng các vua Hùng dựng nước. Lịch sử đó được ghi chép...

200 CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

   Pháp luật lao động là vấn đề rất quan trọng trong đời sống con người và xã hội loài người. Người lao động cũng là lực lượng quan trọng nhất trong xã hội...

NHỮNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ TỪ ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

   Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta có rất nhiều trận đánh oanh liệt, tất cả như là một bản hùng...

NHỮNG BẬC HIỀN NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

   Trong lịch sử nước nhà có nhiều tấm gương hiền nhân. Đó là những con người, ngoài tài năng xuất chúng, tấm lòng nghĩa đảm, có những đóng góp to lớn cho sự...

VIỆT NAM NON SÔNG GẤM VÓC MIỀN TRUNG

   Miền Trung là dải đất nối 2 đầu đất nước, từ Thanh Hóa tới Bình Thuận, ta sẽ bắt gặp vô vàn công trình lịch sử giàu giá trị truyền thống hay những...

ĐIỆN BIÊN PHỦ MỘT KỲ QUAN LỊCH SỬ

   Chiến thắng Điện Biên Phủ là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và chủ...