ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH SỰ NHẤT QUÁN GIỮA TƯ TƯỞNG VÀ HÀNH ĐỘNG

0
126

Cuốn sách Đạo đức Hồ Chí Minh sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2021, với 328 trang, gồm 9 bài viết đã đề cập nhiều vấn đề, với những góc nhìn khác nhau. Đó là những vấn đề về đạo đức, nhân văn, triết lý phát triển, dân chủ… Tuy nhiên, đọc kỹ các bài viết, người đọc vẫn có thể nhận ra sợi chỉ đỏ xuyên suốt lề lối xây dựng Đảng và rèn luyện cán bộ… Đặc biệt là vấn đề đạo đức được Người quan tâm sớm, nhất quán, xuyên suốt, toàn diện, sâu sắc. Tư tưởng và đạo đức của Người được biểu hiện ra thành văn hóa, thành nghệ thuật ứng xử trong mọi lúc mọi nơi, và có sức lan tỏa và sự cảm hóa mạnh mẽ, vượt thời gian và không gian.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây