CÁC BẬC VĨ NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

   Trong lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã trải qua bao sự thăng trầm. Từ thuở hồng hoang với những huyền tích Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ...

NHỮNG BẬC HIỀN NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

   Trong lịch sử nước nhà có nhiều tấm gương hiền nhân. Đó là những con người, ngoài tài năng xuất chúng, tấm lòng nghĩa đảm, có những đóng góp to lớn cho sự...

100 ĐIỀU NÊN BIẾT VÊ ĐẠỈ THẮNG MÙA XUÂN 1975

   Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập...

CÁC ĐẠI CÔNG THẦN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

   Đại công thần là những nhân vật kiệt xuất ở mỗi triều đại, những người không phải là quân chủ (vua hay hoàng đế) nhưng lại có công lao to lớn với đất...

VIỆT NAM NON SÔNG GẤM VÓC MIỀN TRUNG

   Miền Trung là dải đất nối 2 đầu đất nước, từ Thanh Hóa tới Bình Thuận, ta sẽ bắt gặp vô vàn công trình lịch sử giàu giá trị truyền thống hay những...

QUÂN THỦY TRONG LỊCH SỬ CHỐNG NGOẠI XÂM

   Cuốn sách là một công trình khảo cứu khá công phu, giúp cho độc giả, đặc biệt là bộ đội hải quân hiểu được sự hình thành, tổ chức biên chế và nghệ...

CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

   Con người Việt Nam xét theo quan điểm lịch sử, là sản phẩm của một quá trình lịch sử lâu dài hữu thức và vô thức, luôn luôn mang trong mình nó những...

VĂN HÓA DÂN GIAN VỚI VẤ ĐỀ BIỂN ĐẢO

   Năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn hóa Dân...

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ QUA MỘT SỐ VĂN KIỆN

   Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại: Một dân tộc bị áp bức khi đã đoàn kết vùng lên đấu tranh theo một đường lối đúng...

ĐIỆN BIÊN PHỦ MỘT KỲ QUAN LỊCH SỬ

   Chiến thắng Điện Biên Phủ là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và chủ...