CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ QUA MỘT SỐ VĂN KIỆN

0
491

   Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý của thời đại: Một dân tộc bị áp bức khi đã đoàn kết vùng lên đấu tranh theo một đường lối đúng đắn, kiên quyết chiến đấu vì độc lập, tự do thì có khả năng  đánh thắng đội quân xâm lược của chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

   Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của dân tộc ta trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao tới thắng lợi hoàn toàn ”…

   Sức mạnh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của toàn dân, của cả nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã tập trung được sức mạnh của toàn quân, toàn dân ta từ tiền tuyến đến hậu phương vào trận quyết chiến Điện Biên Phủ. Sự lãnh đạo đó được thể       hiện ở đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, ở sự chỉ đạo chiến lược tài tình, thể hiện sức mạnh của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

   Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi của hậu phương hết mình chi viện cho tiền tuyến, thắng lợi của tinh thần chiến đấu vô cùng anh dũng, mưu trí, sáng tạo của từng cán bộ, chiến sĩ ta trong chiến suốt 55 ngày đêm thử thách quyết liệt và đặc biệt là thắng lợi của tư duy quân sự nhạy bén, phân tích khách quan, chính xác mọi khó khăn thuận lợi, làm cơ sở chọn cách đánh phù hợp với thực tế so sánh lực lượng trên chiến trường, phù hợp với khả năng của bộ đội để đảm bảo chắc thắng.

   55 ngày đêm diễn biến trên chiến trường Điện Biên Phủ, là đỉnh cao của cuộc đấu trí cuối cùng giữa hai bộ thống soái của ta và của địch, trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mang đến những thắng lợi có tính quyết định.

   Nhà Xuất bản Văn học kết hợp với Nhà sách Thăng Long xuất bản cuốn sách: Chiến dịch Điện Biên Phủ qua một số văn kiệnđược ấn hành năm 2014, sách dày 304 trang để nhìn lại những chỉ đạo sáng suốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh chiến dịch Điện Biên Phủ thông qua những văn kiện mang tính lịch sử: Điện gửi đơn vị XX có nhiệm vụ tiến sâu vào chiến trường địch hậu… để hoạt động phối hợp với Chiến dịch Điện Biên Phủ; Lời hiệu triệu của Tổng Quân ủy gửi toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chiến dịch XX; Lời kêu gọi toàn thể cán bộ và chiến sĩ, toàn thể các đơn vị, toàn thể các binh chủng, kiên quyết tiêu diệt toàn bộ quân địch tại Điện Biên Phủ; Mệnh lệnh gửi các Đại đoàn 312, 316, 308, 304, 351…

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây