CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

0
521

   Con người Việt Nam xét theo quan điểm lịch sử, là sản phẩm của một quá trình lịch sử lâu dài hữu thức và vô thức, luôn luôn mang trong mình nó những giá trị truyền thống đã được tạo nên trong lịch sử. Truyền thống là tập hợp những tư tưởng và tình cảm, những thói quen trong tư duy, lối sống và ứng xử của một cộng đồng người nhất định, được hình thành trong lịch sử và đã trở nên ổn định, lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

   Cuốn sách Các giá trị truyền thống và con người Việt nam hiện nay do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2020, sách dày 551 trang, khổ 24 cm. Cuốn sách là tập hợp những bài nghiên cứu về một số kết quả điều tra, khảo sát, sưu tầm của nhiều tác giả như: Một số suy nghĩ về quá trình hình thành và biến đổi của truyền thống yêu nước Việt Nam; Vấn đề dân chủ trong truyền thống Việt Nam; Con người Việt Nam thế kỷ XIX qua con mắt người nước Ngoài; Biểu hiện của truyền thống Việt Nam qua phân tích thống kê “tục ngữ phong dao”; Truyền thống Việt Nam qua tư liệu hương ước; Chung và riêng trong truyền thống Việt Nam…

   Cuốn sách là nguồn tài liệu nghiên cứu có giá trị cho bạn đọc và những ai quan tâm đến truyền thống dân tộc Việt Nam.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây