ĐIỆN BIÊN PHỦ – MỐC VÀNG LỊCH SỬ

   Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã làm cho ba tiếng “Điện Biên Phủ” trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Tinh thần Điện Biên Phủ sống mãi trong sự...

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954 DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI NƯỚC...

  Đối với người Pháp, Điện Biên Phủ là một đốm đen trong lịch sử, khởi đầu cho sự tan rã của đế quốc thực dân. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, cả nước...

TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN NĂM 1975

   Mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ,...

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM HIỆN...

   Lao động là hoạt động của con người nhằm tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà...

PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ NỮ CÔNG TIÊU BIỂU TRONG CHĂM LO,...

   Cuốn sách “Phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ” do Nhà xuất bản Lao động...

PHÚC LỢI XÃ HỘI CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT...

    Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động trong quan...

HÙNG VƯƠNG THÁNH TỔ NGỌC PHẢ

   Nước Nam ta có sử từ bao giờ? Câu trả lời tưởng như đơn giản, lịch sử nước Nam bắt đầu bằng các vua Hùng dựng nước. Lịch sử đó được ghi chép...

200 CÂU HỎI VÀ TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

   Pháp luật lao động là vấn đề rất quan trọng trong đời sống con người và xã hội loài người. Người lao động cũng là lực lượng quan trọng nhất trong xã hội...

NHỮNG CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ TỪ ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐẾN DINH ĐỘC LẬP

   Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta có rất nhiều trận đánh oanh liệt, tất cả như là một bản hùng...

NHỮNG BẬC HIỀN NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

   Trong lịch sử nước nhà có nhiều tấm gương hiền nhân. Đó là những con người, ngoài tài năng xuất chúng, tấm lòng nghĩa đảm, có những đóng góp to lớn cho sự...