PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ NỮ CÔNG TIÊU BIỂU TRONG CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA LAO ĐỘNG NỮ

0
239

   Cuốn sách “Phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ do Nhà xuất bản Lao động ấn hành 2020, với 352 trang, gồm 3 chương và 2 phần phụ lục đã trình bày cơ sở lý luận, thực trạng, giải pháp phát huy vai trò cán bộ nữ công tiêu biểu trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ là phát huy trình độ, năng lực, sở trường, phẩm chất đạo đức, có tính tiên phong gương mẫu và thúc đẩy, phát triển những hoạt động, sáng kiến, sáng tạo có hiệu quả của cán bộ nữ công nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ ngày càng tốt hơn. 

   Sách còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ nữ công trong việc thực hiện yêu cầu phát huy vai trò của cán bộ nữ công các cấp trong tình hình mới.

Vân Trà

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây