VIDEO Trưng bày sách kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân...

https://www.youtube.com/watch?v=czMKhBAdjIE

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

   Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng của...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

   Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ...

CHÂN DUNG TƯỚNG LĨNH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA HAI CUỘC CHIẾN TRANH...

   Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm qua thì hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai nước đế...

10 TRẬN ĐÁNH NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

   Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy nghìn năm, với biết bao biến cố thăng trầm, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và...

Đội du kích Ba Tơ nhớ lại và suy nghĩ

   Đội du kích cứu quốc quân Ba Tơ, gọi tắt Đội du kích Ba Tơ, là lực lượng tiền thân của lực lượng vũ trang Nam Trung Bộ và một trong các lực...

Cuộc biểu tình chiếm huyện đường Đức Phổ (08-10-1930) – ý nghĩa và...

   Cách đây vừa tròn 80 năm, đêm ngày 7, rạng sáng ngày 8/10/1930, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Huyện ủy Đức Phổ, gần 5.000 quần chúng nhân dân...

NHỮNG CHIẾN SĨ BIỆT ĐỘNG ANH HÙNG

   Truyền thuyết Việt Nam, từ xa xưa, đã có hình tượng cậu bé làng gióng 3 tuổi vẫn chưa biết nói, biết đi… Vậy mà, vừa nghe lời sứ giả truyền lệnh của...

Những chứng cứ khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên biển...

   Việt Nam nước ta có ba mặt giáp với biển là phía Đông, Nam và Tây Nam, có bờ biển dài 3.260 km; có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh...