10 TRẬN ĐÁNH NỔI TIẾNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

0
2088

   Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy nghìn năm, với biết bao biến cố thăng trầm, đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của đất nước mà cội nguồn của sức mạnh đó là ý thức độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của nhân dân ta. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, dân tộc ta đã phải chiến đấu chống giặc ngoại xâm gần như thường xuyên và đã chiến thắng một cách oanh liệt. Đánh giặc giữ nước là một nội dung chủ yếu, một nét nổi bật của lịch sử Việt Nam, là thử thách gay go, ác liệt nhất nhưng cũng là niềm tự hào lớn nhất của dân tộc ta. Chỉ tính sơ bộ từ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tần đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng lợi (năm 1975), trong khoảng hơn 22 thế kỷ, dân tộc ta đã tiến hành hàng chục cuộc chiến tranh giữ nước hết sức quyết liệt và đã giành được những chiến công vô cùng rực rỡ, giữ vững được độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.

   Từ thực tiễn đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cha ông ta đã xây đắp nên một bề dày lịch sử quân sự rất phong phú và đặc sắc. Đó là truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào và cũng là một kho tàng kinh nghiệm quý báu, một di sản vô giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của các thế hệ con cháu sau này. Cuốn sách nhằm giới thiệu một số trận đánh nổi tiếng, tiêu biểu và qua đó làm sáng tỏ truyền thống đấu tranh quân sự của dân tộc. Đây là những trận đánh được đánh giá là những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu, có nhiều nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự Việt Nam.

   10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / Đặng Việt Thủy. – Hà Nội : Nhà xuất bản Hồng Đức, 2018. – 365 tr. ; 21 cm.

   Số đăng ký cá biệt: DN.041092/93           MN.060851          /52/53

Hồng Yến – PVBĐ, BQTL

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây