THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT VỚI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

   Sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một nhà hoạt động cách mạng xuất sắc, là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trải qua năm...

THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT TRONG TÌNH CẢM NHÂN DÂN VÀ BẠN BÈ QUỐC...

   Tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi trong phong trào Thanh niên phản đế năm 1938, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939. Trong thời gian Khởi nghĩa Nam...

THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT NHỊP ĐẬP CỦA MỘT TRÁI TIM LỚN

   Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một người tài đức vẹn toàn, một người có bản lĩnh năng động, quyết đoán, một nhân cách lớn, suốt đời vì nước vì dân, vì...

NHỮNG TẤM GƯƠNG CỘNG SẢN TIÊU BIỂU TỈNH QUẢNG NGÃI

   Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Từ khi Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi thành lập đến nay, truyền thống đó ngày càng được các thế hệ...

GIÁ TRỊ CỦA VIỆC HỌC TẬP KHÔNG NGỪNG

   Cuộc sống vẫn không ngừng trôi theo thời gian. Chính vì vậy để tồn tại trong xã hội thì con người cần không ngừng học hỏi. Học hỏi là quá trình tìm kiếm,...

VĂN HÓA CỔ TRUYỀN DÂN TỘC COR TỔNG THỂ VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ...

   Ở vùng Truờng Sơn tây bắc tỉnh Quảng Ngãi và nam - tây nam tỉnh Quảng Nam tiếp liền với vùng bắc Tây Nguyên ngút ngàn rừng núi có một dân tộc bản...

PHẠM VĂN ĐỒNG VỚI VĂN HÓA DÂN TỘC

   Bác Phạm Văn Đồng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông không những là một nhà cách mạng ưu tú, có nhân cách lớn, mà còn là...

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG QUANG TRỌNG...

   Trong thiên sử vàng của Đảng, của dân tộc, tỉnh Quảng Ngãi tự hào là một tron g những địa phương luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc,...

ĐỨC PHỔ MIỀN ĐẤT ANH HÙNG CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM

   Đức Phổ là một trong những vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử của Quảng Ngãi. Khoảng đầu thế kỷ XX, các nhà khảo cổ học người Pháp như Vinet, Labare,...

ĐỘI DU KÍCH BA TƠ KỶ YẾU VÀ BIÊN NIÊN SỰ KIỆN

   Ngày 11 tháng 3 năm 1945, cuộc khởi nghĩa Ba Tơ nổ ra và kết thúc thắng lợi. Một trong những nhân tố quyết định sự thành công của cuộc khởi nghĩa đó...