THƯỢNG KINH KÝ SỰ

   Thượng Kinh Ký Sự là tập ký của đại danh y và danh nho Việt Nam Lê Duy Trác, hiệu Hải Thượng Lãn Ông, kể lại cuộc hành trình của Ông lên Kinh...

VIỆT NAM MIỀN NGON

   Cuốn sách Việt Nam miền ngon với 128 trang của tác giả Lê Rin, được Nhà xuất bản Lao động xuất bản năm 2017; Là cuốn sách song ngữ Việt Anh về các...

DẤU ẤN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

   Biển đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của...

DẤU ẤN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN ÁI QUỐC – HỒ CHÍ MINH TRONG CÁCH...

   Cuốn sách “Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng giải phóng dân tộc” được giới thiệu theo một cấu trúc chặt chẽ, hợp lý và...

MÀU CỜ ĐỎ THẮM GIỮA BIỂN XANH

   “Màu cờ đỏ thắm giữa biển xanh” – Là những câu chuyện hay, cảm động, có nội dung tốt, của nhiều tác giả, được tuyển chọn trên các Báo và Tạp chí do...

TUỔI TRẺ NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM

   “Tuổi trẻ những điều nên làm” do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2019 của Ngô Tín biên soạn là tập hợp những bài viết về những kiến thức, những đức...

365 LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa lớn, nhà quân sự thiên tài. Cuộc đời cách mạng của Người là tấm gương sáng về đạo đức, tác...

TUYỂN TẬP TÁC PHẨM BÁO CHÍ QUẢNG NGÃI 2011-2017

   Tuyển tập tác phẩm báo chí Quảng Ngãi 2011-2017 là những tác phẩm như một bức tranh đa màu, đủ các chủ đề, hiển lộ trước mặt người xem với đầy đủ những...

Kẻ thù vô hình

   Kể từ khi xuất hiện Covid-19 đã và đang để lại những hậu quả, cũng như những hệ lụy vô cùng to lớn với nhân loại, nó ảnh hưởng đến mọi mặt của...

LỊCH SỬ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG TỈNH QUẢNG NGÃI 1930-2010

   Ngày 21.6.1925, tờ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra số báo đầu tiên, đánh dấu mốc lịch sử hình thành báo chí cách mạng Việt Nam. Trong...