BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO, THỀM LỤC ĐỊA CỦA TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI  

0
42

    Biển đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, đồng thời là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, là tuyến phòng thủ của đất nước. Nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo. Quản lý khai thác, đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, làm cho đất nước giàu mạnh là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta.

   Cuốn sách “Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới” do Nhà xuất bản Dân trí xuất bản năm 2022, với 200 trang, gồm các bài viết của nhiều tác giả, là tài liệu thiết thực bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia cho các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia nói chung; bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng; nhận diện và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế các vùng đảo, quần đảo phù hợp với vị trí, tiềm năng và lợi thế của biển đảo Việt Nam.

Vân Trà

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây