Văn hóa dân gian Biển Đảo Việt Nam – Hệ thống và giá trị

   Việt Nam là một quốc gia ven biển, có chiều dài đường bờ biển dài trên 3.260 km, đứng thứ 27 trong số 156 quốc gia có biển trên thế giới. Vùng ven...

DI SẢN HÁN NÔM Ở QUẢNG NGÃI CÁC LOẠI HÌNH VÀ GIÁ TRỊ...

   Tập sách chuyên khảo Di sản Hán Nôm ở Quảng Ngãi - các loại hình và giá trị đặc trưng là kết quả sưu tầm, nghiên cứu trong nhiều năm của nhóm biên...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG NGÔN TỪ TRÊN BÁO CHÍ

   Cuốn sách này là tập hợp các bài viết của tác giả đã công bố trên các tạp chí và các hội thảo khoa học chuyên ngành. Nó đề cập một số vấn...

TÌM HIỂU LỊCH SỬ BÁO CHÍ VIỆT NAM

   Báo chí là một bộ phận của đời sống tinh thần của con người, là một trong những hình thái ý thức xã hội. Báo chí nằm trong cấu trúc thượng tầng, chịu...

TUYỂN TẬP TÁC PHẨM BÁO CHÍ QUẢNG NGÃI 2011-2017

   Tuyển tập tác phẩm báo chí Quảng Ngãi 2011-2017 là những tác phẩm như một bức tranh đa màu, đủ các chủ đề, hiển lộ trước mặt người xem với đầy đủ những...

TÁC PHẨM GIẢI BÁO CHÍ TỈNH QUẢNG NGÃI 2009-2018

   Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi đã đi qua chặng đường mười năm và thực sự trở thành một “sân chơi” lý thú, bổ ích của những người làm báo và công chúng...

Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Campuchia (1930-2020)

   Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng, gần gũi cùng chung sống lâu đời trên bán đảo Đông Dương, có nhiều điểm tương đồng về các yếu tố địa –...

LỊCH SỬ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG TỈNH QUẢNG NGÃI 1930-2010

   Ngày 21.6.1925, tờ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra số báo đầu tiên, đánh dấu mốc lịch sử hình thành báo chí cách mạng Việt Nam. Trong...

Một số giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng...

   Internet là một nguồn dữ liệu học tập vô tận. Ngoài việc học tập ở trường lớp, nghiên cứu sách vở, học sinh có thể tìm kiếm tri thức các bài học thông...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – DANH TƯỚNG CỦA THỜI ĐẠI QUA TƯ LIỆU...

   Ông Ducan Townson tác giả cuốn sách Những vị tướng lừng danh xuất bản tại London đã viết về Đại tướng: “Võ Nguyễn Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế...