LỊCH SỬ VIỆT NAM NHỮNG DẤU ẤN ĐẦU TIÊN

   Là một quốc gia có bề dày lịch sử, trải hàng ngàn năm đấu tranh và phát triển, đã có biết bao nhân vật, sự kiện để lại dấu ấn đậm nét, được...

CẢ NƯỚC ĐỒNG LÒNG, TRANH THỦ MỌI THỜI CƠ, VƯỢT QUA MỌI KHÓ...

   Cuốn sách  "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" của Tổng...

VẬN DỤNG QUAN HỆ TỘC NGƯỜI XUYÊN QUỐC GIA TRONG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN,...

   Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ...

TRẬN ĐÁNH LỊCH SỬ  

   Trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã phải thường xuyên chiến đấu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ giang sơn Tổ quốc. Bằng bản lĩnh kiên...

BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LỢI ÍCH QUỐC GIA – DÂN TỘC TỪ...

   Kế thừa bài học “giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tại Đại hội XIII, tư duy, lý luận về bảo vệ...

XÂY DỰNG “THẾ TRẬN LÒNG DÂN” BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM...

   Biển, đảo của nước ta có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Gần đây, tình hình Biển Đông và biển, đảo của...

CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM GÓC NHÌN TỪ LỊCH SỬ QUÂN SỰ

   Lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ghi đậm những chiến công hiển hách, là dấu ấn của các nhân vật anh hùng tài ba, lỗi lạc. Để cung cấp cho...

NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TRẠNG...

   Trước yêu cầu nhiệm vụ trong trạng thái bình thường mới, yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội Nhân dân đứng trước những thách thức mới, đòi hỏi toàn quân nỗ lực, sáng...

NƠI NGƯỜI LÍNH TRƯỞNG THÀNH

   Môi trường quân đội đã bồi dưỡng, rèn luyện các chiến sĩ trưởng thành, vững bước hơn về phẩm chất đạo đức, chính trị, niềm tin và ý chí vượt qua những khó...

CHUYỆN HUYỀN THOẠI VỀ BỘ ĐỘI ĐẶC CÔNG

   Hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công của Quân đội nhân dân Việt nam đã nêu cao tinh thần...