ĐIỆN BIÊN PHỦ BIỂU TƯỢNG CỦA SỨC MẠNH VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

0
70

  Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến công giữ nước, giải phóng dân tộc của Việt Nam, chiến thắng của khát vọng độc lập, tự do, truyền thống yêu nước, đoàn kết và ý chí tự lực tự cường. Trong quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến cứu nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, quy tụ sức mạnh tiềm tàng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chuyển hóa thành sức mạnh trong thực tiễn chiến đấu, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. Để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của đông đảo bạn đọc, Khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch sưu tầm, Thạc sĩ Vũ Kim Yến biên soạn cuốn sách “Điện Biên Phủ – Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh” được Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản năm 2024, nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

   Phần 1: Những sự kiện và những con số – Giới thiệu những tư liệu, số liệu và diễn biến những chiến dịch Điện Biên Phủ, một số trận đánh nỗi tiếng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

   Phần 2: Những bài viết và những lời ca mừng chiến thắng – với chiến thăng Điện biên chấn động địa cầu, những Điện Biên, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, Đồi A1.

   Thư viện Tổng hợp tỉnh giới thiệu cuốn sách “Điện Biên Phủ – Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh” đến bạn đọc./.

 Anh Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây