QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ

   Sách “Quốc Văn giáo khoa thư” được xem là bộ sách giáo khoa Tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam. Sách do Nha học chính Đông Pháp xuất bản vào khoảng những năm...

GIÁO DỤC VÀ KHOA CỬ NHO HỌC TRIỀU NGUYỄN (1802 – 1919)

   Giáo dục và khoa cử ở Việt Nam là việc đào tạo và tuyển chọn nhân tài cho chế độ, nó là một định chế về chính trị mang tính chính thức và...

CHUYỆN KỂ BÁC HỒ VỚI NHÀ GIÁO

   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối...

Mạng xã hội

   Từ những năm 2000, sự phát triển của mạng xã hội trên Internet đã đảo lộn mọi thứ, từ gia đình, bạn bè đền nghề nghiệp, qua một cách thức giao tiếp mới....

Tự hào biển, đảo Việt Nam

   Biển, đảo Việt Nam là một phần thiêng liêng của Tổ quốc.  Chúng ta không tự hào sao được khi biển Việt Nam có tới hơn 4.000 hòn đảo. Và cho đến nay,...

Tranh chấp Biển Đông: Pháp lý và thực tiễn

   Cuốn sách “Tranh chấp Biển Đông: Pháp lý và thực tiễn” do Tiến sĩ Trần Công Trục chủ biên là một nghiên cứu chuyên khảo cũng là một đóng góp khoa học vào...

Chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam

   Ở nước ta, chuyển đổi số bắt đầu từ tầm nhìn của doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ. Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về...

NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC

   Sách là sản phẩm tinh thần, đồng thời là sản phẩm vật chất do lao động của con người sáng tạo nên, là nhân tố quan trọng để thúc đẩy xã hội phát...

NHỮNG THÔNG ĐIỆP VỀ VĂN HÓA

   “Những thông điệp về văn hoá” do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2021 là quyển sách tập hợp các bài viết của tác giả Bùi Hoài Sơn đã tiếp...

85 CHÂN DUNG VĂN HÓA VĂN CHƯƠNG VIỆT

   Với mục đích giúp bạn đọc hiểu thêm về nền văn hóa, văn chương Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn sách “85 chân dung văn...