THẦN THOẠI THẾ GIỚI CHỌN LỌC

   Cuốn “Thần thoại thế giới chọn lọc” này tuyển chọn truyện thần thoại của các dân tộc ở năm châu: Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương. Mỗi dân...

TRUYỆN THẦN THOẠI ĐÔNG NAM Á

   Truyện thần thoại không chỉ là thể loại văn học đầu tiên trong các loại hình văn học dân gian, mà nó còn giữ vị trí nền tảng trong đời sống văn hóa...

THẦN THOẠI VIỆT NAM CHỌN LỌC

   Trong kho tàng văn hóa của các dân tộc, thần thoại hình thành từ rất sớm, thể hiện ý thức muốn tìm hiểu, lý giải và chinh phục vũ trụ của con người...

TRUYỆN CỔ VIỆT NAM

   Mỗi câu chuyện trong cuốn sách này là những tâm tư nguyện vọng của người dân lao động xưa. Ở đấy, người dân thể hiện khát vọng tự do, hạnh phúc và công...

TRUYỆN CỔ TÍCH ĐÔNG NAM Á

   Truyện cổ tích đánh dấu một chặng đường mới trong lịch sử của tự sự dân gian. Những mảng hiện thực đời sống đa dạng phong phú, đặt ra cho thể loại tầm...

TRUYỀN THUYẾT ĐÔNG NAM Á

   Truyền thuyết là một thể tài truyện kể truyền miệng nằm trong loại hình tự sự dân gian. Nội dung cốt truyện kể lại truyện tích các nhân vật lịch sử hoặc giải...

NGỤ NGÔN ĐÔNG NAM Á

   Ngụ ngôn là một thể loại sáng tác văn học dân gian của hầu hết các tộc người đã có nền văn hóa phát triển trên thế giới. Truyện ngụ ngôn Châu Á...

TRUYỆN TRẠNG ĐÔNG NAM Á

   Trạng Quỳnh, Xiêng Miệng, Th’mênh Chây là hiện diện tác phẩm văn học dân gian dưới dạng văn bản và truyền khẩu. Đó là truyện trạng trong đời sống dân gian Đông Nam...