Tự hào biển, đảo Việt Nam

   Biển, đảo Việt Nam là một phần thiêng liêng của Tổ quốc.  Chúng ta không tự hào sao được khi biển Việt Nam có tới hơn 4.000 hòn đảo. Và cho đến nay,...

Tranh chấp Biển Đông: Pháp lý và thực tiễn

   Cuốn sách “Tranh chấp Biển Đông: Pháp lý và thực tiễn” do Tiến sĩ Trần Công Trục chủ biên là một nghiên cứu chuyên khảo cũng là một đóng góp khoa học vào...

Chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam

   Ở nước ta, chuyển đổi số bắt đầu từ tầm nhìn của doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ. Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về...

NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC

   Sách là sản phẩm tinh thần, đồng thời là sản phẩm vật chất do lao động của con người sáng tạo nên, là nhân tố quan trọng để thúc đẩy xã hội phát...

NHỮNG THÔNG ĐIỆP VỀ VĂN HÓA

   “Những thông điệp về văn hoá” do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2021 là quyển sách tập hợp các bài viết của tác giả Bùi Hoài Sơn đã tiếp...

85 CHÂN DUNG VĂN HÓA VĂN CHƯƠNG VIỆT

   Với mục đích giúp bạn đọc hiểu thêm về nền văn hóa, văn chương Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn sách “85 chân dung văn...

VIỆT NAM VỚI NHỮNG DI SẢN THẾ GIỚI

   Sức hấp dẫn, lan tỏa của những di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ. Đây không chỉ là niềm tự...

THANH NIÊN PHẢI GƯƠNG MẪU TRONG ĐOÀN KẾT VÀ KỶ LUẬT

   Cuốn sách Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành năm 2021 với hơn 218 trang, tập hợp khoảng 117 câu chuyện...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP THỜI TRẺ

    Sách "Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ", do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2019, là một tư liệu thú vị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người...

CHỊ SÁU Ở CÔN ĐẢO

   Các bạn biết không, trong quá khứ đã có không biết bao nhiêu những gương anh hùng cách mạng. Ai cũng ít nhất một lần được nghe nhắc đến Nữ anh hùng trẻ...