LUẬT BIỂN ĐẢO VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ BIỂN ĐẢO

0
54

    Nhằm bảo đảm cho việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên cũng như giữ vững chủ quyền biển, đảo, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên quan đến biển, đảo, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Cuốn sách “Luật Biển đảo và các chính sách hỗ trợ về biển đảo” do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành năm 2022, sách dày 144 trang, của Nguyễn Thị Thương hệ thống, đã trình bày chi tiết các điều luật của Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13 ngày 21-6-2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QU14 ngày 11-11-2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19-11-2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 07-12-2020 của Văn phòng Quốc hội Hợp nhất Luật Biên giới quốc gia; các chính sách hỗ trợ về biển đảo… 

    Đồng thời, cuốn Luật Biển đảo và các chính sách hỗ trợ về biển đảo cũng nêu Luật Biển mới có nhiều quy định phù hợp với Công ước Luật Biển về xác định đường cơ sở thẳng, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế cũng như chế độ pháp lý của từng khu vực. Luật công nhận quyền đi qua không gây hại cho tàu thuyền quân sự của nước ngoài trong nội thủy Việt Nam nhưng yêu cầu phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và phải được thực hiện trên cơ sở tôn trọng hòa bình, độc lập, chủ quyền, pháp luật Việt Nam.

Vân Trà

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây