THANH NIÊN VIỆT NAM VỚI BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

   “Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam!/ Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng/ Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương/ Biển lại hát tình ca, biển...

SÁCH GIÁO DỤC SINH VIÊN VIỆT NAM THEO GƯƠNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ...

   Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà chính trị lỗi lạc, là anh hùng giải phóng dân tộc đồng thời là một nhà văn...

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT...

   Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn đấu...

MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI

   Những dòng nhật kí ấy của Nguyễn Văn Thạc đã cho ta thấy một tâm hồn giàu rung cảm trước thiên nhiên tha thiết yêu quê hương đất nước. Những dòng văn đẹp...

LỜI BÁC DẠY THANH THIẾU NHI

   Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp...

HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG DI HUẤN VỚI THANH NIÊN

   Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo mọi mặt cho thế hệ trẻ Việt Nam. Người luôn chỉ đạo, căn dặn Đảng, Nhà nước phải giáo dục lý...

Xây dựng lối sống văn hóa truyền thống và hiện đại trong gia đình...

   Nhìn lại hơn ba thập kỷ đổi mới chúng ta xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng các chuẩn mực của nền văn hóa này...

Hoàng Sa, Trường Sa chủ quyền của Việt Nam: tư liệu và sự thật...

   Chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được các học giả trong nước và quốc tế quan tâm nghiên cứu từ sau sự kiện Trung Quốc...

DINH TRẤN THANH CHIÊM KINH ĐÔ THỨ HAI XỨ ĐÀNG TRONG

   Dinh trấn Thanh Chiêm còn gọi là Dinh trấn Quảng Nam, Dinh Chiêm, Dinh Chàm... được chúa Tiên Nguyễn Hoàng khởi dựng vào năm 1602 và giao cho Hoàng tử Nguyễn Phúc Kỳ...

CHA ÔNG TA VỚI VIỆC KHUYẾN HỌC

   Phong trào học tập suốt đời đã trở thành một hoạt động văn hóa không thể thiếu của mỗi người dân, gia đình, dòng tộc, thôn, tổ dân phố, các tổ chức, cơ...